Skip to content →

What’s the buzz?

Deze maand is in het International Journal of Practical Theology een bijdrage verschenen van Joren Ijzerman en mijzelf, naar aanleiding van ons onderzoek onder fans van Ted Neeley (Jesus Christ Superstar). De kernvraag is, in hoeverre we onder fans aspecten van wat in de literatuur ‘celebrity worship’ wordt genoemd, aantreffen. ‘Worship’ vinden we een wat al te groot woord voor wat we aantroffen – maar aspecten van ‘celebrity worship’ zijn wel degelijk zichtbaar. Neeley heeft religieuze betekenis voor zijn fans, in een aantal opzichten: hij belichaamt de de specifieke hervertelling van het verhaal van Jezus in Jesus Christ Superstar; hij wordt door fans gezien als iemand die veel weg heeft van Jezus; en hij is voor hen een spirituele gids. In de laatste paragraaf van ons artikel gaan we het theologische gesprek aan met dit fenomeen, door Neeley-fandom te verbinden met twee door en door theologische concepten : icoon en idool.

[i]n this particular expression of fandom, the divine keeps
haunting with a strong attractive power

Dit artikel is de ingekorte versie van Jorens scriptie, waar ik als begeleider bij betrokken ben geweest. Het is bijzonder om te zien dat een scriptie van een masterstudent de weg naar het – qua publicatiemogelijkheden – hoogste podium in de praktische theologie weet te vinden. En het is bijzonder om dit proces begeleid te hebben.

Het volledige artikel is te downloaden van de site van het journal.


Published in onderzoek