Waarde van Film

Films kunnen een belangrijke functie vervullen in de religieuze identiteitsconstructie en het geloofsleven van christelijke kijkers. Het kijken naar films kan helpen om het geloof vorm te geven of te begrijpen én om te balanceren tussen verschillende rollen in het leven, de maatschappij en de kerk. 13 mei organiseert de ETF (Leusden), in samenwerking met de VU, een studiedag voor voorgangers, oudsten, pastoraal werkers, jeugdwerkers, catecheten, aalmoezeniers, leraren godsdienst/levensbeschouwing, en geestelijk verzorgers, een studiedag met als titel ‘De praktisch-theologische waarde van film voor kerk en school’. Deelnemers aan deze studiedag krijgen via lezingen, workshops en een filmvertoning inzicht in de waarde van films voor religieuze identiteit en praktische handreikingen om films in hun dagelijkse praktijk van school en kerk te gebruiken. Aanmelden kan via de ETF.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *