NWO-internationaliseringssubsidie voor Dutch Biblebelt Network aan VU

NWO (Gebied Geesteswetenschappen) heeft een internationaliseringssubsidie (max. 75.000 euro) toegekend voor een onderzoeksproject over ‘European Bible Belts (EBB): understanding strong religion, social cohesion and cultural integration in Europe’.

Hoofdaanvrager is Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen, samen met drie andere VU-wetenschappers, te weten Maarten Wisse (theologie), John Exalto (historische pedagogiek) en Johan Roeland (religiewetenschappen). Samen met de promovendi Anneke Pons- en Martha Visscher-Houweling vormen zij de stuurgroep van het in 2013 opgerichte, succesvolle Dutch Biblebelt Network aan de VU. In dit nieuwe project gaat het om vergelijking van de Nederlandse ‘bijbelgordel’ met soortgelijke regio’s in onder meer Duitsland, Scandinavië en Noord-Amerika als concentraties van orthodoxe religiositeit in een moderne sociaal-culturele context. Er wordt samengewerkt met universiteiten in Siegen, Aarhus, Kristiansand, Umea en Helsinki. Er staan minstens drie internationale conferenties en bundels op stapel, terwijl een aanvraag wordt voorbereid voor de Horizon2020 Call ‘Religious diversity in Europe: past, present and future’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *