Secularisatie 2.0

Onlangs verscheen het nieuwe rapport over kerk en christendom in Nederland: God in Nederland. Het rapport laat twee dingen zien. Allereerst: Het ooit redelijk overzichtelijke en georganiseerde religieuze landschap is veranderd in een hyperdiverse samenleving, als gevolg van globalisering, secularisatie, migratie en de-institutionalisering. Ten tweede: het vocabulaire waarmee we dit religieuze landschap beschrijven, is met die ontwikkeling minder eenduidig geworden. ‘Je zou het secularisatie 2.0 kunnen noemen’, beargumenteer ik in CW (1 april 2016). ‘Gebruikelijke begrippen en onderscheidingen om het religieuze landschap te beschrijven, voldoen niet meer. Het onderscheid tussen seculier en religieus bijvoorbeeld was altijd goed te gebruiken in onderzoeken als deze, maar wat “religieus” en “seculier” precies is, is steeds lastiger te duiden’.

Het interview over dit rapport is te lezen in de papieren versie van CW – helaas nog niet online.

Leave a Reply